Spennende teknologi fornyer mekanisk industri og produksjon

I dag spiller moderne teknologi en stor rolle innenfor mekanisk industri og produksjon, de aller fleste produksjonsprosesser er digitalisert i større eller mindre grad. I noen sammenhenger er det tilstrekkelig med maskiner som kan programmeres til å utføre enkle oppgaver, men i andre situasjoner er det nødvendig med komplekse kombinasjoner av industrimaskiner og CAD-utstyr.

Ny teknologi som gir helt nye muligheter

I noen tilfeller er det selve teknologien som legger til rette for helt nye produksjonsprosesser. Et godt eksempel er lasersveising, der man bruker kraftige laserstråler til å sveise sammen ulike materialer. Den høye nøyaktigheten til lasere gjør det mulig å lage komponenter med svært høy presisjon, samtidig som lasere også kan brukes til for eksempel gravering, merking, skjæring og overflatebehandling.

Det finnes flere andre eksempler på hvordan fremskritt innenfor en spesifikk teknologi har lagt til rette for helt nye produksjonsprosesser og produkter. For eksempel benyttes støping av svært store deler innenfor bilindustrien, en utvikling som har ført til betydelige forenklinger for enkelte bilprodusenter.

Kombinasjon av ulike teknologier i et system

Mange momenter innenfor mekanisk produksjon, for eksempel vanlig sveising, fresing, sliping og lignende, har åpenbart ikke forandret seg spesielt mye sammenlignet med når slike oppgaver ble utført helt manuelt av mennesker. En maskin kan gjøre den samme jobben på en raskere og mer nøyaktig måte, men resultatet er fortsatt omtrent det samme.

For slike momenter er det imidlertid digitaliseringen av selve styringen av produksjonsprosessen som virkelig har forandret hverdagen for selskaper innenfor denne bransjen. Med et moderne CAM-system er det mulig å integrere selve designdelen, det som ofte omtales som CAD, med de ulike produksjonsmaskinene ute på gulvet. Når man lager et slikt integrert system, er veien svært kort fra design til ferdig produkt. I tillegg er det mulig å redusere ressursbruken betydelig når det gjelder for eksempel programmering og omstilling av maskiner – noe som virkelig har fornyet mekanisk industri og produksjon.